Lederudvikling

Som leder føler du dig måske som en linedanser.

Du skal balancere mellem den øvrige ledelse, medarbejdere, kollegaer, samarbejdspartnere, afdelingens mål, virksomhedens mål og grundlæggende værdier.

Samtidig skal du tage hensyn til virksomhedens økonomi og vækst, så du driver en bæredygtig og stabil virksomhed.

Det giver udfordringer for de fleste, uanset hvor dygtig du er.

Kan du genkende udfordringerne?

 • Du skal formidle og implementere ændringer fra den øverste ledelse i dit ansvarsområde.
 • Du har ansvar for medarbejdere, der ikke yder det optimale eller ikke overholder deadlines.
 • Den hektiske hverdag gør, at du glemmer at lytte, anerkende og motivere medarbejderne løbende.
 • Du er leder, men har stadig masser af hands-on-opgaver. Der er ikke tid nok.
 • Du skal sikre, at medarbejderne forstår hele virksomhedens mål og ikke kun deres eget ansvarsområde.
 • Du oplever, at det kan være svært at planlægge dine opgaver på grund af travlhed, eller fordi folk hiver i dig.
 • Du oplever mange afbrydelser i løbet af dagen og mister fokus.

En leder, der balancerer mellem virksomhedens mål og medarbejdernes tarv, er en god leder.

Men det kræver selvindsigt. Og mentalt arbejde. Jeg har set både gode og dårlige ledere gennem årene. Og dårlig ledelse slider på både lederen og medarbejderne.

En dygtig leder er både lyttende, åben, ærlig, klar i mælet, løsningsorienteret, effektiv og bevidst om sin egen ledelsesstil. Det er en stor opgave at være på altid.

Hvor er du?

Er du bevidst om:

 • Hvad der motiverer dine medarbejdere?
 • Dit fokus på de medarbejdere, der enten yder ekstra eller ikke yder optimalt?
 • At de stille medarbejdere også bliver hørt?
 • Din løbende formidling til dine medarbejdere? Hvad laver du, og hvad sker der i virksomheden?
 • At tage ansvar for dine medarbejdere, når de er pressede eller stressede?
 • At stikke en finger i jorden hos hver enkelt medarbejder løbende?
 • At have en positiv og nysgerrig tilgang, når du kommunikerer med medarbejderne?
 • Hvad der skal til, for at du kan skabe et godt arbejdsmiljø?
 • Hvad du kræver af dig selv? Må du fejle, eller skal du overpræstere?
 • At få feedback på din ledelsesstil hos dine medarbejdere og håndtere svarene?

Start med en beslutning

Ledelsesudvikling starter med en beslutning om at ville udvikle sig som leder. At turde se indad. Og blive klogere.

Du skal finde din ledelsesstil. Og den udvikling, du har brug for.

Vi tager udgangspunkt i dig:

 • Hvilen type leder vil du være?
 • Hvilke værdier har du som leder?
 • Hvilket forhold vil du have til dine medarbejdere, øvrige kollegaer og ledelsen?
 • Hvad er vigtigt for dig? Og hvorfor?
 • Hvordan har den enkelte medarbejder brug for motivation og din anerkendelse?
 • Hvordan ønsker du at kommunikere med din medarbejdere?
 • Hvordan håndterer du modstand mod forandringer?
 • Hvordan håndterer du, at dine medarbejdere ikke har den fornødne respekt for dig eller andre kollegaer?
 • Hvilke medarbejdere udfordrer dig og hvorfor?
 • Fastholder du dine medarbejdere, og spotter du deres potentiale?
 • Har du tillid til dine medarbejdere, eller hvordan kan du skabe den?
 • Hvad kan gøre dig til en bedre leder?

Fokuspunkterne tager altid udgangspunkt i dig og din situation.

Jeg hjælper dig med at udvikle dig til den bedste udgave af dig selv. Så du kan være en god rollemodel for dine medarbejdere og resten af ledelsen.

Det er vigtigt for mig, at vi gennem samtalerne får omsat udfordringer til praktiske løsninger, du kan implementere i din hverdag umiddelbart bagefter. Det betyder, at du vil opleve en positiv forskel med det samme.

Hvis du skaber et godt arbejdsmiljø baseret på tillid, klare rammer, klare roller, åben kommunikation og god feedback, bliver du en respekteret leder og skaber et team, som kan være en rollemodel for andre.

Jeg glæder mig til at gøre dig til en mere bevidst leder og være din neutrale professionelle sparringspartner.