Medarbejderudvikling

At udvikle medarbejdere er en vigtig del af alle virksomheder. Medarbejderne er virksomhedernes største ressource, og uden dem rykker virksomheden ikke.

Gevinsten ved at satse på medarbejderudvikling er indiskutabel.

Hvorfor? Fordi …

 • medarbejdere, der føler, at virksomheden er interesseret i deres trivsel både arbejdsmæssigt og privat, er mere loyale overfor virksomheden.
 • medarbejdere, der ikke trives, finder med tiden nyt job. Virksomheder, der ikke er tilfredse med medarbejdere, finder andre ressourcer. Måske ville virksomheden have fastholdt en effektiv medarbejder, hvis vedkommende udviklede sig.
 • medarbejdere ofte har brug for et neutralt og fortroligt sted, hvor de kan vende hverdagens frustrationer. De har brug for nye perspektiver og værktøjer til at tackle situationer og opgaver på en ny måde. Løsninger på udfordringer giver effektive medarbejdere.
 • medarbejdere, der har udfordringer i forhold til kollegaer, har nemmere ved at løse problemerne med en neutral ekstern sparringspartner. Glade medarbejdere er mere effektive.

Det er svært at være åben

Som medarbejder kan det være svært at tale om udfordringer med kollegaer eller chef, fordi der er risiko for at tabe ansigt eller værdi.

Men det er vigtigt, at man som medarbejder lærer at navigere konstruktivt i egne udfordringer. Også når der er andre mennesker involveret.

En typisk fejl er, at virksomhederne kun fokuserer på at udvikle de faglige kompetencer hos medarbejderne, mens mennesket bag fagligheden og funktionen bliver glemt.

Men medarbejderudvikling er lige så vigtig som udvikling af virksomheden. Og jo mere en virksomhed investerer i medarbejderens udvikling, jo mere vil medarbejderen investere i virksomhedens udvikling.

Win-win.

Det er vigtigt for mig, at vi gennem samtalerne får omsat udfordringer til praktiske løsninger, du kan implementere umiddelbart bagefter. Fordi det betyder en positiv forskel med det samme.

Det er 100 procent din beslutning og dit ansvar at udvikle dig som medarbejder, men muligheden for at gå ind i det arbejde skal være til stede i virksomheden. Og det er virksomhedens ansvar at skabe rammerne og muligheden.

Som medarbejder kan du have brug for en neutral sparringspartner, fordi:

 • hverdagen er hektisk, og du føler dig ikke hørt eller forstået.
 • du ikke kan nå det, du skal, og du ikke ved, hvordan du skal få det sagt.
 • du ikke får overdraget ting til andre på en ordentlig måde.
 • du er den, der går forrest.
 • du er den, andre hakker på.
 • du har svært ved at prioritere dine arbejdsopgaver.
 • du ikke ved, hvad du skal i fremtiden.
 • du ikke kender dit potentiale eller talent.
 • du har brug for mere fleksibilitet, men din leder forstår det ikke.

Sammen med mig vil du opleve, at…

 • du bliver den bedste udgave af dig selv.
 • du får en større forståelse for dig selv og dine reaktionsmønstre. Både de gode og de uhensigtsmæssige.
 • du bliver mere afklaret omkring din personlige rolle på arbejdspladsen. Hvad er dine styrker, og hvad er dine svagheder?
 • du bliver mere bevidst om dit potentiale, og hvad der motiverer dig.
 • du får styr på, hvilke værdier du har, og hvilke af dem der er dine grundværdier.
 • du lærer at navigere efter dine egne grænser.
 • du bliver afklaret omkring din fremtid.
 • du får en forståelse for, hvorfor du oplever nogle kollegaer som nemme samarbejdspartnere og andre som svære.
 • du får nye måder at tale med din chef og dine kollegaer på.
 • du bliver bedre til at håndtere udfordringer og finde alternative løsninger.

Jeg glæder mig til at støtte din udvikling eller medarbejderudviklingen i din virksomhed. Det handler om at skabe medarbejdere, der er den bedste udgave af sig selv.