Teams

At være en del af et team kan være både berigende og udviklende, men bestemt også en udfordring. For teams handler om relationer mellem mennesker.

Et team består af en gruppe mennesker, som i en eller anden kontekst skal samarbejde og er afhængige af hinanden og hinandens kompetencer.

I et team har alle hver deres personlighed, ønsker og kompetencer, og derfor er dynamikken afhængig af de mennesker, der er i teamet.

At være en del af et velfungerende team skaber en helt anden dynamik for den enkelte og hele virksomheden. Derfor er det utrolig vigtigt at prioritere tid på teamudviklingen.

Succesrige teams rykker virksomheden tættere på målene

Jeg er optaget af, hvordan mennesker hver især indgår i et team, og hvorfor nogle teams har succes, mens andre oplever kæmpe udfordringer. For opskriften på et succesfuldt team er egentlig ret enkel:

Medarbejdere, der tager ansvar og forstår sig selv og den sammenhæng, de indgår i

+

En ledelse, der er klar på retning og forventninger

=

Et team, der har fælles retning, så de kan følge den samme røde tråd til gavn for virksomhedens fremtid.

Velfungerende teams giver overordnet jeres virksomhed:

 • Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde.
 • Større effektivitet.
 • Bedre konkurrenceevne.
 • Lavere sygefravær.
 • Øget vækst.
 • Forståelse i organisationen både fagligt og hierarkisk.
 • Øget fleksibilitet.

Derudover giver et velfungerende team en positiv kultur, hvor …

 • I har en god og respektfuld tone.
 • I tør være ærlige og sige til og fra.
 • I tør bede om hjælp.
 • I er nysgerrige og prøver at forstå hinanden ved dialog.
 • I kender hinandens styrker og svagheder.
 • I har fokus på det positive og på jeres fælles arbejdsplads.
 • I afstemmer forventninger.
 • I skaber eller genskaber overblik.

Velfungerende teams er ofte kendetegnet ved, at de enkelte mennesker i teamet er bevidste om, hvordan de bidrager til teamets udvikling og fællesskab. Og det kræver en bevidsthed, som teamet kan opnå gennem teamcoaching.

Alle indgår i teams på forskellige måder:

 • Kollegiale teams
 • Projektteams
 • Chef-/medarbejderteams
 • Faglige teams
 • Tværfaglige og organisatoriske teams.

Hvornår har et team brug for en professionel sparringspartner?

 • Når der skal ske forandringer.
 • Når der er begrænsede ressourcer.
 • Når deadlines og krav til resultaterne er skrappe.
 • Når rollerne ikke er klart defineret.
 • Når kulturen er præget af ikkekonstruktive følelser.
 • Når der mangler forventningsafstemning.
 • Når samarbejdet knirker.

Jeg glæder mig til at hjælpe Jeres team med at opnå succes.