Om Helle Svensson

Jeg er født i 1966, er gift og har sammen med min mand to voksne børn. Jeg brænder for mennesker og deres relationer. Og det er igennem min egen og andres udvikling, at jeg har set de mirakler, der kan ske, når mennesker arbejder med sig selv.

Jeg er certificeret master, life- og businesscoach fra Manning Inspire og stresscoach fra Forebyg stress.

Derudover har jeg specialiseret mig i brugen af de naturlige talenter vi hver især har til rådighed og som giver et godt udgangspunkt til at arbejde videre med det den enkelte er naturligt dygtig til og som bør være en vigtig del af hverdagen.

Jeg har også en uddannelse i et særligt værktøj “skygger”, som bl.a. hjælper med at få øje på, det der står i vejen for, at vi kan udleve vores drømme, udnytte vores potentiale. Hvor kommer forhindringerne fra? Og hvorfor bliver det samme ved med at spænde ben?

Jeg skaber forandringer sammen med mennesker.

Hvorfor er jeg coach?

Jeg er helt grundlæggende optaget af mennesker. Hvad kan de? Hvad ønsker de? Hvorfor gør de, som de gør? Og hvad kan bringe dem i positiv proces?

For mange mennesker ligger der et ubrugt potentiale og talent, der venter på at blive fundet frem. Det gælder både privat og i arbejdslivet. Der er så mange ting, vi gerne vil, men vi gør ikke noget ved det – hvorfor?

Nogle ting er synlige, men bliver ikke grebet, og andre ting hviler under overfladen. At være coach handler om at få det bedste frem i mennesker. Ved hjælp af dem selv. Jeg elsker den proces. At se mennesker opdage, at de kan.

Du kan vælge at lukke øjnene og aldrig nå derhen, hvor du gerne vil. Eller du kan starte den proces, der ender med at være den livsrejse, der gjorde hele forskellen. Jeg elsker at være den professionelle sparringspartner, der hjælper mennesker af sted på den rejse.

Jeg kigger på de fleste mennesker og tænker, at deres potentiale, talent og muligheder er som et frø, der er plantet. Frøet skal vandes, så det bliver en smuk blomst. Hverken for meget eller for lidt vand. Kunsten som coach er at støtte en proces, der får den enkelte til at se, hvor der skal vandes mere, og hvor der bliver vandet for meget.

Hvad brænder jeg for?

Jeg brænder for, at alle mennesker sætter spot på deres talenter, styrker og potentiale i livet. At mennesker får øje på værdien i at arbejde bevidst med sig selv, fordi det ganske enkelt skaber fundament, motivation, lyst og selvværd.

Jeg brænder for at se mennesker få troen på, at drømme kan blive til virkelighed. Og at stress ikke behøver at være en del af livet.

Jeg er overbevist om, at når man tager ansvar for sig selv og arbejder med at blive den bedst mulige udgave af sig selv, er det muligt at skabe en harmonisk tilværelse, der smitter af på alle relationer i ens liv.

Vi er alle sammen forskellige, og det er grundlæggende en styrke. Men det skaber også udfordringer. Derfor er det så utrolig vigtigt, at vi kender os selv og kan navigere blandt andre med accept og forståelse. Resultatet er et mere positivt liv.

Hvad er min egen erfaring med selvudvikling?

Jeg har altid interesseret mig for menneskers udfordringer og drømme. Lige så længe jeg kan huske, har jeg været optaget af, hvad mennesker kan opnå med den rigtige støtte fra de rigtige mennesker.

Da jeg var i slutningen af 30’erne, blev jeg ramt af en dyb depression udløst af arbejdsrelateret stress. Vejen ud af det sorte hul var svær, men jeg fik den professionelle støtte, der skulle til. Det handlede ikke kun om at få det bedre, men om at finde svarene på, hvorfor det var gået galt, så jeg kunne handle anderledes i fremtiden.

Jeg lærte, at mit liv først og fremmest handler om mig selv, mine værdier og min tilgang til verden. Først der kan jeg være det bedste for andre.

I dag ved jeg også, at jeg ikke havde mine naturlige toptalenter i spil og at det drænende mig for al min energi.

Og den viden er vigtig for alle mennesker.

Selvudvikling er ikke et kursus eller noget, man gør, når det passer ind. Det er en livsstil med et bevidst fokus, som kun har positive gevinster. En udvikling, der tager udgangspunkt i kernen dybt inde i én selv.

Jeg bruger selv coaches, da det er vigtigt for mig at fastholde mig selv i at opnå de drømme, jeg har. Når jeg taler med en coach, tager jeg ansvar for at blive klogere på mig selv. Hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Hvordan kan jeg støtte mig selv bedre?

Selvudvikling stopper aldrig. Ikke hvis du først mærker, hvad det giver dig.