Om stress

Stress er en naturlig reaktion på vanskelige ting i dit liv.

Stress sker ubevidst.

Alle mennesker oplever stress på et tidspunkt, men årsagen til stress er forskellig fra person til person.

Det, den ene bliver stresset af, er livgivende for en anden. Stress opleves individuelt og forskelligt fra person til person. Derfor er stress ikke en entydig diagnose, som mange måske tænker.

Det vigtige er at finde ud af, hvorfor DU er stresset, og hvordan det kan blive løst.

Der er forskellige niveauer af stress og dermed også forskellige symptomer:


Niveau 0 (balance)

 • På dette niveau er du i balance.

Niveau 1 (akut stress)

 • På niveau 1 oplever du stress meget kortvarigt. Som et splitsekund, hvor kroppen reagerer automatisk. Men din krop vil hurtigt vurdere, at der ”ikke er fare på færde”, og du slapper af igen.
 • Den korte stressfølelse på niveau 1 er ofte overstået, indenfor maks. en time efter at stressårsagen er forsvundet.
 • Ved gentagelser af stressårsager på niveau 1 kan stressen udvikle sig.
 • Symptomer: let hjertebanken eller rysten, svedeture, muskelspændinger, tissetrang eller uro i maven.

Niveau 2 (ude af balance – stop op)

 • På niveau 2 har din stress stået på igennem længere tid, og årsagen kan være enten mange små stressoplevelser eller nogle få større.
 • Du oplever stressen døgnet rundt, og du oplever ikke, at stressen forsvinder, selvom du holder weekend.
 • På niveau 2 begynder din psyke og krop at reagere på stressen. Du begynder at bliver påvirket i din almentilstand.
 • Symptomer: dårlig søvn, uro i kroppen, træthed, konstant tankemylder, irritabel, indre modstand, let til tårer eller indesluttet.

Niveau 3 (alvorlig stress – STOP NU)

 • På niveau 3 er stressen alvorlig, og du fungerer nu dårligt både psykisk og fysisk.
 • Dit humør og din adfærd er stærkt påvirket, og fornuften og logikken er enten på vej til at forsvinde, eller måske er den forsvundet.
 • På niveau 3 kan du ikke altid selv overskue at komme ud af din stress. Du har brug for hjælp.
 • Stressen opleves nu døgnet rundt, og selvom du holder en længere ferie, er det ikke nok til at få stressen ud af kroppen. Det kan tage flere uger eller måneder, før du kommer til at fungere normalt igen.
 • Symptomer: manglende erkendelse af stress, glemsomhed, fraværende mentalt, social isolation, smerter, som ikke kan forklares, merforbrug af stimulanser, sygdom, ofte forhøjet blodtryk eller mave-tarm-problemer.

Niveau 4 (sammenbrud – FULDT STOP)

 • På niveau 4 er stressen så slem, at din krop og psyke er brudt sammen.
 • På dette niveau har du overhørt dine stress-signaler meget længe, og det kan tage lang tid at komme tilbage til det, du kendte tidligere. Du har brug for hjælp til at komme videre.
 • Her er en sygemelding ofte nødvendig, samtidig med at du får gjort noget ved det, der udløser stressen.
 • Symptomer: sammenbrud, hukommelsessvigt, udbrændthed, depression og angst og i værste fald blodprop eller død.

Stress handler om ærlighed – ærlighed overfor dig selv. Du skal erkende, at grænsen er nået. Først i det øjeblik du erkender, at dine symptomer er et råb om hjælp, kan du gøre noget andet og bede om hjælp.

Min egen stresshistorie:

Jeg var ansat i en virksomhed med fuld fart på. En virksomhed, hvor der ikke var forståelse for et liv med børn.

Jeg har altid været meget arbejdsom og hjælpsom og havde svært ved at sige nej. Det betød, at jeg aldrig rigtig fik slappet af – jeg skulle jo arbejde. Jeg skulle lige sørge for ungerne, lektier, legeaftaler, fritidsaktiviteter og diverse sociale arrangementer. Jeg skulle også deltage i de huslige pligter, og når ungerne var lagt i seng, kunne jeg lige lave det sidste, jeg ikke nåede på arbejdet.

Nå ja, så var der jo vennerne og den øvrige familie, der lige skulle passes ind også.

Og nå ja, så var der lige andres forventninger til mig og sidst men ikke mindst mine egne forventninger til, hvad jeg skulle kunne og nå.

Og så var der alle drømmene om det, jeg også gerne selv ville i min fritid.

Efter en del år brændte verden sammen indeni mig. Jeg kunne ikke leve på den måde og manglede i den grad realitetssans. Alligevel gik der et helt år, før jeg overgav mig. Jeg havde brug for hjælp.

Set i bakspejlet var der masser af signaler, der burde have fået mig til at stoppe op. Hjertebanken, social isolering, humørsvingninger, træthed og manglende overskud til noget som helst – jeg kørte på ren autopilot.

Min stress kørte så langt ud, at jeg endte i en dyb depression. Jeg kunne ingenting. Og jeg havde været vant til at kunne alt. Filmen knækkede for alvor efter en barnedåb, hvor det gik op for min mand, at det var alvorligt. Vi tog til lægen. Jeg havde det så skidt, at jeg var ligeglad med alt. Ville bare have sat en stopper for det hele.

I de følgende to år gik jeg hos en psykolog, der blev min redning. Jeg har efterfølgende fået en stor forståelse for, at det hverken var mit arbejdsliv eller mit privatliv, der alene var årsagen til sammenbruddet. Det var min manglende bevidsthed om, at mit liv var mit ansvar.

Det, der virkede, var, da jeg tog ansvar for mig selv. I dag er jeg et bevidst menneske, der har taget stilling til, hvad der er vigtigt i mit liv. Jeg lever ikke efter, hvad de andre synes.

Jeg ved, det er en hård proces at nå dertil, men jeg ved også, at det er nøglen til det gode og afbalancerede liv.

Jeg vil gerne være din støtte, så du kan komme tilbage til det gode liv for dig.

Kontakt mig – det er det første store skridt.