Kan man både være kreativ og have styr på økonomien? Ja, det kan man sagtens. Det kræver ofte blot, at du finder én, som kan sparre med dig og støtte dig i at forstå de økonomiske mekanismer i din virksomhed.  

I mit arbejde som coach og økonomisk rådgiver har jeg mødt mange kreative mennesker med gode (og mindre gode) ideer, som de gerne ud i verden medKendetegnet for flere af dem er, at de enten ikke gør det, fordi de ikke har et økonomisk overblik, eller også kaster de sig bare ud fra timetervippen uden yderligere eftertanke. 

Men det er en fordom, at man ikke både kan være kreativ og have styr på økonomien – for det kan man sagtens. Forudsætningen er bare ofte, at du som kreativ ejerleder finder én, som kan støtte dig i at forstå din virksomheds økonomiske mekanismer. Det kan for eksempel være sådan en som mig. 

Bygge bro mellem det kreative og økonomiske 

Mine anbefalinger er altid, at vi starter med at skabe en bro mellem den kreative driftsforståelse og økonomisk forståelse. Det gør vi helt konkret sammen ved, at den kreative virksomhedsejer fortæller mig i hans/hendes hverdagstermer om den måde de arbejder på, og hvor mange produkter/ydelser de kan sælge og til hvilken salgspris.  

Læs også: Laver du kun budget, når banken beder om det? 

Jeg lader dem tale om økonomi i deres hverdagssprog. Og så stiller jeg spørgsmål ud fra min erfaring og viden, og jeg prøver at forstå deres verden. Når jeg har fået alle de økonomiske detaljer ud af den kreative virksomhedsejer, sætter jeg det op i eksempelvis et detaljeret budget, hvor det er nemt for ejeren at genkende det han/hun har fortalt mig.  

Det handler om, at den kreative virksomhedsejer kan genkende den måde, som de ser hverdagen og driften, i den måde deres budget eller økonomiske rapportering er sammensat. Således kan vi bygge bro og udvide forståelsen skridt for skridt. 

Genkendelighed i det økonomiske overblik 

Forstil dig en konsulent, som både sælger rådgivning, foredrag og workshops. Jeg stiller vedkommende mange spørgsmål. De kunne eksempelvis være: 

  • Hvor mange rådgivningstimer kan du sælge pr. uge og i hvilke måneder?  
  • Hvad skal det koste i gennemsnit pr. time? 
  • Hvilke måneder holder du ferie? 
  • Hvilke måneder er der mindre at lave? 
  • Hvor mange workshops skal du afholde, og hvad koster de? 
  • Skal leje lokalereller er der andre omkostninger forbundet med dine workshops og foredrag? 

Alt dette kan virksomhedsejeren sagtens svare på, og så er det min opgave at sætte det sammen i et økonomisk overblik og budget, hvor hans/hendes termer er genkendelige.  

Nogle gange kan jeg opleve, at mine kunder bliver helt tomme i blikke over at se det hele skåret ned til en enkelt A4side i et forsimplet økonomisk overblik. De ser det som bank eller revisorsprog. Men når vi sammen kigger på detaljeringsgrundlaget, og de kan genkende det de har sagt i vores samarbejde, jamen så skaber det gennemsigtighed for dem. 

Sæt “økonomisk forståelse” på din to do-liste 

Efterfølgende laver vi en opfølgning på de realistiske tal måned for måned ved siden af hinanden. I den forbindelse sætter vi ofte ekstra detaljer ind omkring, hvor mange af hver ydelse, der er solgt. Det er frem for blot at give ejeren en balance, som de ikke kan læse eller forstå, da de ikke taler revisor– og banksprog. 

Jeg opfordrer også mine kunder til at lave en opfølgning hver uge. Det kan være med til at give dem en tryghed og en løbende forståelse af, om de er på vej i den rigtige retning. Det kan gøres med enkle og simple værktøjer. 

Læs også: Økonomi skal kunne bruges og forstås 

Ofte går vi kun til møde med vores revisor en gang eller to om året, og her får vi så at vide, om det går godt eller skidt. Om der er vækst eller tilbagegang. Men er det nok? Måske forstår du slet ikke, hvad din revisor fortæller dig, og du har måske brug for at vide mere om din virksomhed end bare omsætning minus omkostninger. 

Kort sagt, så handler det om at sætte ”økonomisk forståelse” på din dagsorden, få prioriteret løbende henover året og få en større og bredere forståelse for de økonomiske mekanismer i lige netop din virksomhed. 

Ønsker du mere inspiration til, hvordan din virksomheds økonomi kan vækste og være innovativ – både menneskeligt og økonomisk?  

Så er du altid velkommen til at melde dig til mit nyhedsbrev eller kontakte mig 

 

 

Mange små virksomhedsejere laver kun et budget, hvis banken beder om det. Ellers laver de det aldrig eller i hvert fald ganske sjældent. Jeg har en anden tilgang til økonomien. Og med den er du godt klædt på til en god dialog med banken, hvor du føler dig sikker. 

Der kan være flere årsager til, at virksomhedsejere kun laver budget, når banken beder om det. Budgettet er formodentlig ikke detaljeret nok til, at du som ejer kan gennemskue, hvad der ligger til grund for de overordnede budgettal. Du har måske heller ikke en rapporteringsform, der fortæller dig, hvordan den virkelige verdens økonomi er i forhold til det udarbejdede budget. 

Jeg oplever jævnligt, at iværksættere eller virksomhedsejere henvender sig til mig og siger: ”Jeg skal i banken, kan du lige lave et budget til mig?”  

Øhhh nej, det kan jeg ikke LIGE lave, men jeg kan lave en skabelon til dig, og så kan vi sammen fylde tal i.” 

Og hvorfor er det, at jeg ikke bare LIGE kan lave det budget? Jamen, det er jo, fordi jeg ingen kendskab har til de tanker, ideer, muligheder, omkostninger o.lign. der skal med i budgettet. Til gengæld kan vi i fællesskab få din oplevelse af hverdagen og driften til at blive til tal og økonomi. 

En detaljeret tilgang sikrer, at du ikke mister overblikket 

Lad os for eksemplets skyld antage, at du har en håndværksvirksomhed, og vi skal lave et godt budget. På forsiden vil vi lave et økonomisk overblik, der på klassisk vis i hovedtræk viser omsætning, lønninger og andre omkostninger i interval af en måned.  

Det klassiske økonomiske overblik er naturligvis det, banken efterspørger. Men hvis du skal huske grundlaget for tallene, anbefaler jeg, at der laves gode, støttende og sigende specifikationer til. Det kan f.eks. være at tage stilling til, hvor mange svende- og lærlingetimer du har til rådighed, og hvad skal de koste – både når du sælger og aflønner dem. Eller det kan være, hvor mange timer de arbejder effektivt pr. uge/måned – husk at tage højde for f.eks. ferier.

Det samme kan du gøre i forhold til materialeforbrug og servicebiler. Lønningerne til fastansatte medarbejdere bør specificeres på navn eller funktion med pension, ferietillæg o.lign. Derudover kommer alle faste omkostninger som lokaleomkostninger, biler og andre administrative omkostninger, der er vigtige. 

Ved at gå så detaljeret til værks kan du altid efterfølgende ændre på de enkelte parametre/tal i budgettet en ad gangen uden at miste overblikket. 

Naviger din virksomhed støt og sikkert med dette redskab 

Vi kommer sammen hele vejen rundt om din virksomhed, så du kender dit budget i detaljer. Når det grundarbejde er lavet, kan du trygt gå i banken og fremlægge dit budget og din virksomheds forventede fremtidige økonomiske situation. Så er du godt klædt på til en god dialog, hvor du føler dig sikker. 

Sidegevinsten er, at du sammen med din revisor eller bogholder kan lave en ekstra skabelon. Nemlig din virksomhedsrapportering på eksempelvis månedlig basis. En sådan virksomhedsrapportering bør holde faktiske økonomiske tal op imod et godt gennemarbejdet budget. Men det bør også indeholde andre pejlemærker, f.eks. relevante oplysninger for at tage temperaturen på din virksomhed.

Læs også: Økonomi skal kunne bruges og forstås

Du kan ofte i dit gennemarbejdede budget finde info, som du har lagt til grund for økonomien. De er gode indikatorer på pejlemærker, der kunne være relevante at vide noget om løbende.  

Et godt, gennemarbejdet budget kombineret med en god enkelt rapporteringsform er et stærkt styringsredskab for dig som virksomhedsejer. Det gør dig tryg, det giver dig overblik, og det fortæller dig klart og tydeligt om din virksomheds tilstand. Og på den måde kan du navigere din virksomhed støt og sikkert. 

Ønsker du mere inspiration til, hvordan din virksomheds økonomi kan vækste og være innovativ – både menneskeligt og økonomisk?  

Så er du altid velkommen til at melde dig til mit nyhedsbrev eller kontakte mig. 

 

Jeg bliver jævnligt spurgt, hvorfor jeg kalder mig praktisk økonomisk rådgiver. Og svaret er egentlig ganske enkelt. Det er, fordi jeg altid arbejder med og taler om økonomi fra et praktisk udgangspunkt.  

For mig er økonomi et håndværk som jeg gennem tiden har sat en ære i at udføre bedst muligt. Og med bedst muligt mener jeg naturligvis korrekt. Men mest af alt skal det være informativt og brugbart, for dem jeg enten har været ansat hos eller for mine kunder.  

Jeg har ingen lang teoretisk økonomisk baggrund bag mig og kan derfor ikke alle teorierne. Det, jeg har gjort i stedet, er at lytte og spørge for at forstå, hvilken forretning jeg skal lave økonomi for. Når jeg lytter og spørger, kan jeg danne mig et indtryk af, hvilke behov ledelsen kan have for at få et overblik over, hvordan det står til med deres virksomhed. Jeg får også et overblik over, hvor stor en økonomiforståelse den enkelte leder har, samt hvilken form for rapporteringstal de har brug for udover de økonomiske.  

Et budget skal være mere end sorte og røde tal 

Når jeg arbejder med virksomhederne, sørger jeg for, at vi forstår hinanden, og at det materiale, vi bruger, er skræddersyet til virksomheden og lederen. Det skal være en informativ økonomisk rapportering og et budget med alle de andre ting, som også kan være vigtige at vide noget om.  

Og det er forskelligt, hvad hver enkelt virksomhed har brug for af detaljer udover de økonomiske tal. Er det f.eks. et fitnesscenter, kunne det være rart at vide noget om antal medlemmer, til- og afgange eller en opdeling af omsætningen. Jeg tilpasser altid budget og rapporteringen til den enkelte virksomhed. 

Når jeg som praktisk økonomisk rådgiver har forståelse for virksomheden, kigger jeg også i økonomiafdelingens arbejdsrutiner efter steder, hvor vi kan bruge informativ bogføring. Det kan f.eks. være ekstra dimensioner, mere sigende bogføringstekster, udnytte et modul i ERP-systemet eller forretningsgangene på tværs af organisationen. Et eller andet sted havner de fleste af virksomhedens data i virksomhedens ERP-system, og så kan man jo lige så godt skrive noget alle kan læse og forstå.  

Der er mange penge at spare i, at medarbejderne trives 

At være praktisk økonomisk rådgiver er for mig også at se alt det, der foregår i resten af organisationen – trivsel og stress, udvikling af mennesker og produkter, adfærd og samarbejde. For kun på tværs af organisationen, faggrænser og heiraki skaber vi økonomiske og menneskelige bæredygtige virksomheder.  

At turde stoppe op og prioritere i en travl hverdag. Skabe balance og tjekke, at alle er med på virksomhedens værdier, hvordan vores adfærd afspejler det vi gerne vil og forståelse for hinanden der skaber rummelighed. Og det er også sund økonomi og fornuftig ledelse at kigge på hele virksomheden.  

Der er mange penge at spare i, at mennesker trives, at alle arbejder i samme retning, rummer hinandens forskelligheder, men også at alle er bevidste om, at kun med en sund økonomi skabes der en bæredygtig virksomhed, der er attraktiv for markedet og for de ansatte på den lange bane. 

Du og din økonomiske rådgiver skal tale samme sprog 

Derudover udfordrer jeg lederne og/eller ejerne til at tage ansvar for at forstå de økonomiske mekanismer i deres virksomhed – også selv om det kan være svært at forstå. Men man må godt kræve af sin økonomiske samarbejdspartner, at de giver sig tid til at tale i et sprog, du forstår. De forstår jo heller ikke, hvis du taler i dit fagsprog, vel? 

Det handler om, at vi øver os i at tale samme sprog, når vi taler god økonomi i virksomhederne. Men det handler også om at forstå, at der ligger god sund økonomisk fornuft i at kigge på hele virksomheden. 

Prioriterer du at forstå din virksomhed – både menneskeligt og økonomisk? Taler du og din økonomiske rådgiver samme sprog? Og har du tillid til, at du kan spørge om alt – også det du ikke forstår? Hvis ikke så start hellere i dag end i morgen. 

Ønsker du mere inspiration til, hvordan din virksomheds økonomi kan vækste og være innovativ – både menneskeligt og økonomisk?  

Så er du altid velkommen til at melde dig til mit nyhedsbrev eller kontakte mig.