• Om

Talentekspert, praktisk økonom og forretningsudvikler

Økonomi er kernen i enhver virksomhed. For uden god økonomi er der ingen virksomhed og dermed heller ingen arbejdspladser. Jeg går til kernen, og måske var det netop derfor, den økonomiske del af virksomhedsudvikling blev starten på min karriere.

Jeg har…

  • arbejdet med bogholderi og økonomistyring i mere end 30 år
  • været leder i en stor økonomiafdeling
  • været selvstændig med et team af ansatte
  • stået for bogholderiet og økonomien i små og mellemstore virksomheder

Derudover har jeg arbejdet med…

  • virksomheder med koks i økonomien eller dårligt fungerende økonomisystemer
  • håndværksmestre, servicevirksomheder eller retailbutikker, der havde brug for et gennemsyn, spørgsmål og frasalg
  • fusion og nyopstartede virksomheder, der ønskede et godt bogholderi og økonomisk overblik med sig fra start

I mit arbejde har jeg erfaret, at virksomheders værdi og muligheder for at vokse reelt er meget andet og mere end tal. Der er mange andre parametre, virksomhederne kan måle på, som kan give viden, der kan bruges til at skabe udvikling. Derfor har jeg brugt de seneste 15 år på at udbygge mine kompetencer og arbejdsområde til også at indbefatte medarbejder- og HR-udvikling.

Jeg er…

  • certificeret master, life- og businesscoach fra Manning Inspire, hvor jeg har været coachtræner på tre af deres uddannelser
  • stresscoach fra Forebyg Stress
  • certificeret inden for TalentTest, hvor jeg tester og bruger viden om de individuelle talenter hver person har til rådighed. Talenttesten er et af nutidens mest videnskabelige og brugbare metoder indenfor HR og kompetenceudvikling

Jeg udbyder også forløb som stresscoach og har i det hele taget stor erfaring med rådgivning og undervisning – både indenfor økonomi og HR-udvikling. Jeg arbejder altid ud fra en praktisk vinkel, som let kan omsættes til praksis.

Økonomisk rådgivning hos mig ser på hele din virksomheds potentiale

Helle Svensson, økonomisk rådgiver, mastercoach og talentekspert

Det er i krydsfeltet mellem økonomi og menneskelige ressourcer, at jeg arbejder ud fra perspektivet: ”Gør regnskabet op – hele regnskabet”.

Det er en måde at arbejde på, hvor man som leder kan forvente at få gennemsigtighed og overblik ikke bare omkring økonomiske nøgletal – men også nøgletal med vigtig viden om, hvordan virksomheden kan øge indtægter, udvikle nyt, forbedre eller effektivisere uden at ramme medarbejdernes trivsel. Her får man også et unikt overblik over, hvilke talenter og potentialer, der er i den eksisterende medarbejdergruppe.

Jeg blev for eksempel kontaktet af en stor virksomhed, hvor stress og manglende overblik havde lagt bogholderiet og økonomiafdelingen ned. Virksomheden havde som sådan en god indtægt. Men misforståelser, manglende retning og sans for medarbejdernes talenter gav et spild, som ramte bundlinjen hårdt.

“Hvordan kan vi have så lavt et overskud, når omsætningen er høj?”

lød spørgsmålet, da jeg begyndte at arbejde med dem. Jeg startede et andet sted.

Jeg tog fat i de stressproblemer, der lå hos medarbejderne i bogholderiet. Dernæst fik vi i samarbejde skabt et mere gennemsigtigt økonomisystem og en struktur, som både bogholderiet og ledelsen kunne gennemskue. På den måde fik regnskabsafdelingen en forståelse af, hvad der var vigtigt for ledelsen og driftsmedarbejderne og omvendt. Pludselig blev de store poster med spild og manglende effektivitet i virksomheden meget synlige, og ledelsen kunne sætte ind.

Min erfaring er, at der ofte er en mangel på indsigt og forståelse mellem drift og økonomi, ligesom rigtig mange både små og store virksomheder er så optagede af at producere og levere, at de glemmer at fokusere på de kompetencer og talenter, der allerede er tilstede. Det giver udfordringer og måske i sidste ende sygemeldinger og dermed økonomisk tab samt menneskelige udfordringer.

Mine arbejdsmetoder

1

Læs mere her

2

Læs mere her

3

Læs mere her

4

Læs mere her