En virksomheds økonomi er ikke kun defineret af bundlinjen. Den er også defineret af de mennesker, der er i virksomheden

I mit arbejde har jeg erfaret, at virksomheders værdi og muligheder for at vokse reelt er meget andet og mere end tal. Der er mange andre parametre, virksomhederne kan måle på, som kan give viden, der kan bruges til at skabe udvikling. Derfor har jeg brugt de seneste 15 år på at udbygge mine kompetencer og arbejdsområde til også at indbefatte medarbejder- og HR-udvikling.

Jeg har arbejdet med bogholderi og økonomistyring i mere end 30 år, været leder i en stor økonomiafdeling, været selvstændig med et team af ansatte og stået for bogholderiet og økonomien i små og mellemstore virksomheder.

Økonomi er kernen i enhver virksomhed. For uden god økonomi er der ingen virksomhed og dermed heller ingen arbejdspladser. Jeg går til kernen, og måske var det netop derfor, den økonomiske del af virksomhedsudvikling blev starten på min karriere.

Min baggrund

Jeg er certificeret master, life- og businesscoach fra Manning Inspire, hvor jeg har været coachtræner på tre af deres uddannelser. Samtidig er jeg uddannet stresscoach fra Forebyg Stress og er der ud over certificeret inden for TalentTest, hvor jeg tester og bruger viden om de individuelle talenter, hver person har til rådighed, og hvor teamet har sine styrker.

Jeg udbyder også forløb “fra stress til trivsel”, hvor jeg ser på trivsel og ressourcer hos den enkelte. Her ud over har jeg stor erfaring med rådgivning og undervisning – både inden for økonomi og HR-udvikling. Jeg arbejder altid ud fra en praktisk vinkel, som let kan omsættes i hverdagen.

Et kryds mellem økonomi og mennesker

Det er i krydsfeltet mellem økonomi og menneskelige ressourcer, at jeg arbejder ud fra perspektivet: ”Gør regnskabet op – hele regnskabet”.

Og hvad mener jeg med det?

Det er en måde at arbejde på, hvor man som leder kan forvente at få gennemsigtighed og overblik – ikke bare omkring økonomiske nøgletal, men også nøgletal med vigtig viden om, hvordan virksomheden kan øge indtægter, udvikle nyt, forbedre eller effektivisere uden at ramme medarbejdernes trivsel. Her får man også et unikt overblik over, hvilke talenter og potentialer, der er i den eksisterende medarbejdergruppe.

Min erfaring er, at der ofte er en mangel på indsigt og forståelse mellem drift og økonomi, ligesom rigtig mange både små og store virksomheder er så optagede af at producere og levere, at de glemmer at fokusere på de kompetencer og talenter, der allerede er tilstede. Det giver udfordringer i form af manglende effektivisering og mistrivsel, og det påvirker både økonomisk og menneskeligt.

Min historie

Jeg er uddannet inden for økonomi og regnskab, og jeg har arbejdet med det, siden jeg var 19 år. Det var det fornuftige valg tilbage i 80’erne, og det var sjovt at arbejde i økonomiafdelingen – virksomhedernes maskinrum. Men jeg ville mere.

Jeg blev superdygtig til mit fag, og min karriere kørte på skinner. Men jeg syntes tit, at der manglede noget. At der var flere muligheder for at drive og udvikle forretning end bare det at kigge på tallene. Min oplevelse var ofte, at de ‘røde’ eller ‘sorte’ tal på bundlinjen sjældent gav det fulde billede af, hvordan det gik i den virksomhed, jeg arbejdede med. Hvorfor så vi ikke på de menneskelige potentialer i virksomheden – eller nye produkters muligheder?

Jeg havde alt for ofte en følelse af tomhed, en følelse af, at noget manglede, når jeg gik hjem fra arbejde. Og følelsen af tomhed voksede, indtil jeg til sidst var ved at få nok af det hele – uden at jeg helt forstod hvorfor.

Der manglede altid noget

Jeg endte med at blive selvstændig økonomikonsulent med speciale i økonomiområder, der var kørt af sporet – altså konsulenten, der blev kaldt ind, når de ‘røde’ tal på bundlinien blinkede, eller medarbejdergruppen i økonomiafdelingen var endt i konflikt eller lavede for mange fejl. Kernen i det var altid mennesker i og bag virksomhederne og det at skabe udvikling.

I dag, hvor jeg selv er blevet talentekspert, kan jeg godt se, hvorfor jeg fandt min niche der, hvor økonomi og menneskelig udvikling skal spille sammen. De talenter, der er naturlige for et økonomimenneske at have i spil, er talenter som analyserendevurderenderesearchendedisciplineret og fokuserende.

Mine top-talenter er udviklendeindividorienteretoptimistiskindlevendeidérig og problemløser. Og i dag forstår jeg, at den særlig kombination er mit hjerteblod. Det at bruge både min økonomiske indsigt og mine talenter til at støtte en udvikling, hvor både det økonomiske fundament er i orden og de arbejdsgange, der introduceres, passer til den enkeltes talentpakke, så hver person bliver i stand til at topperforme.

Pludselig forstod jeg, hvorfor særlige opgaver virkede tiltrækkende og energigivende på mig, og hvorfor det var helt afgørende for mig at få tilsat noget mere menneskeligt til hele det økonomiske område, som var min beskæftigelse.

Hvis vores talenter ikke er i spil, føles det tomt, og på den lange bane kan det ende med, at vi brænder ud. At vi helt mister vores lyst og evne. Derfor er det vigtigt, at vi får styr på, hvad der giver energi, og hvad der dræner os, og får skabt en virksomhed eller karriere, der passer til netop vores pakke.